Planifikimi familjar i Shqipërisë

Tematika e Studimit: Përmirësimi i qasjes dhe përdorimit të metodave bashkëkohore kontraceptive tek të rinjtë dhe gratë.
Autoret:Alketa Zazo, Edmond Dragoti, Theodhori Karaj, and Joshua Volle
Mbeshtetur: USAID
Zbatuar:Instituti i Studimeve të Opinionit Publik (ISOP),Fakulteti i Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës,
Kohezgjatja e Studimit:
Mars 2011

Planifikimi familjar i Shqipërisë