NA NDIQNI:

Isop

Instituti i Studimeve te Opinionit Publik

Home Hiv/Aids – Të rinjtë në Shqipëri

Hiv/Aids – Të rinjtë në Shqipëri

Tematika e Studimit: Vlerësimi dhe reagimi i shpejtë mbi HIV / AIDS.
Ekipi Kryesor:
 Arjan Haxhi – Kordinator Kombëtar
Lajla Përnaska – Kordinator i fushës lokale,Tiranë
Fatbardha Koduku – Kordinator i fushës lokale,Shkodër
Krenar Malaj – Kordinator i fushës lokale,Vlorë
Berti Skenderasi – Kordinator i fushës lokale,Korcë
Mrs Manuela Murthi -Përgjegjëse për analizën e të dhënave sasiore.
Silva Bino – Redaktimi përfundimtar i raportit
Mbështetur: UNICEF
Zbatuar: Instituti i Opinionit Publik (ISOP)
Kohëzgjatja e Projektit: Mars 2002

Te rinjt ne Shqipëri