NA NDIQNI:

Isop

Instituti i Studimeve te Opinionit Publik

Home Hiv/Aids – Të rinjtë në Tiranë

Hiv/Aids – Të rinjtë në Tiranë

Tematika e Studimit: Vlerësimi dhe reagimi i shpejtë në HIV / AIDS. Në mesin e përdoruesve të rinj të drogës në Tiranë.
Ekipi Kryesor: Lajla PERNASKA- Koordinator Lokal, mjek pediatri, Diplomë në Shëndet Publik.
Vojsava SULCE- Punonjës në terren, mjek, Drejtori i Promovimit dhe Shëndetit Publik.
Matilda NONAJ– Punëtor në terren, punonjës social, Qendra për reduktimin e dëmeve.
Elton RESO- Punëtor në terren, mjek, Klinika e Toksikologjisë.
Eriselda SINJARI- Punëtor në terren, punonjës social, Casa Emanuel.
Klajdi TOPULLI- Punëtor në terren, sociolog, Instituti i Shëndetit Publik, HIV / AIDS Program.
Marjeta DERVISHI- Punonjës në terren, mjek, Instituti i Shëndetit Publik, HIV / AIDS Program.
Mbështetur: UNICEF / CIDA që synonte parandalimin e HIV / AIDS. Forcat e Rendit Publik, Klinika e Toksikologjisë, OJQ-të,
Zbatuar: Instituti i Opinionit Publik (ISOP)
Kohëzgjatja e Projektit: Janar 2002 

Te rinjt ne Tiranë