NA NDIQNI:

Isop

Instituti i Studimeve te Opinionit Publik

Home Hiv/Aids – Të rinjtë në Vlorë

Hiv/Aids – Të rinjtë në Vlorë

Tematika e Studimit: Vlerësimi dhe reagimi i shpejtë mbi HIV / AIDS midis punonjësve të seksit në Vlorë.
Ekipi Kryesor: Krenar Malaj – Kordinator  lokale
Giberta Bano- Punëtor në terren
Xhuljeta Xhafa – Punëtor në terren
Valentina Baka – Punëtor në terren
Laureta Dervishi – Punëtor në terren
Alketa Dhimitri – Punëtor në terren
Erlinda Hamiti – Punëtor në terren
Kohëzgjatja e Projektit: Janar 2002 

Te rinjt ne Vlorë