NA NDIQNI:

Isop

Instituti i Studimeve te Opinionit Publik

Home Hiv/Aids – Tëe rinjtë në Shkodër

 

Hiv/Aids – Tëe rinjtë në Shkodër

Tematika e Studimit: Vlerësimi dhe reagimi i shpejtë në HIV / AIDS. Te rinjt ne Shkoder.
Ekipi Kryesor: Fatbardha KADUKU- Koordinator lokal, sociolog, Diplomë universiteti në filozofi,e specializuar në Pedagogji dhe Psikologji, Qendra e Këshillimit për Gratë dhe Vajzat e Reja,Shkodra.
Lumturi VALBONA – Punonjës Punonjës në terren, sociolog, Diplomë universiteti në filozofi.
Drita VRENOZI– Punonjës në terren, mjek, laborator i HIV / AIDS, Shkodër.
Behar PUKA – Punëtor në terren, infermiere, qendër sanitare.
Armanda KASTRATI – Punëtor në terren, student.
Endrit PICOKA – Punëtor në terren, student, forume rinore.
Keti BAZHDARI – Punëtor në terren, student, shoqatë “Katër dhoma”.
Mbështetur: UNICEF i mbështetur nga CIDA, departamenti i anti-drogës iDrejtoria e Policisë, dhe qendra e këshillimit për gratë dhe vajzat në Shkodër.
Zbatuar: Instituti i Opinionit Publik (ISOP)
Kohëzgjatja e Projektit: Janar 2002 

Te rinjt ne Shkoder