NA NDIQNI:

Isop

Instituti i Studimeve te Opinionit Publik

Home Partneret

Lista e partnerëve rajonalë dhe ndërkombëtarë të ISOP përfshin:
– Qendra Ndërkombëtare për Migracionin dhe Shëndetin
– Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim
– Organizata Ndërkombëtare për Migracionin Banka Botërore në Shqipëri
– UNICEF
– Këshilli Evropian
– Universiteti i Tiranës
– Universiteti “Luigj Gurakuqi” në Shkodër
– Universiteti “Aleksander Xhuvani” në Elbasan
– Universiteti i Nju Jorkut, në Tiranë
– Universiteti i Prishtinës, Kosovë
– Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, IRJM
– Universiteti i Kolumbisë, SHBA

–Delegacioni Evropian në Shqipëri

 • Lista e partnerëve rajonalë dhe ndërkombëtarë të ISOP përfshin:
  – Universiteti Charlie, Pragë, Republika Çeke
  – Universiteti Roskilde, Danimarkë
  – Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Nurembergut, Gjermani
  – Shoqata Evropiane e Shkollës së Punës Sociale (EASSW)
  – TISSA (Puna Sociale dhe Shoqëria Ndërkombëtare, Akademia)
  – C – Change International
  – GIZ ( Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar)
  – Terre des Home
  – Ruaj Fëmijët
  – World Vision
  – Fondacioni Soros
  – Instituti i Shëndetit Publik
  – Ministria e Shëndetësisë dhe e Kujdesit Social