NA NDIQNI:

Studime

Home Studime

Studime të SIOP

blank image

Studime

Gratë e dhunura në familjet Shqiptare

blank image

Studime

Psikologjia Sociale

blank image

Studime

Standardet e edukimit të punës sociale në Shqipëri

blank image

Studime

Vlerësimi i cilësisë së kujdesit në 6 vendet e ECA

blank image

Studime

Kapacitetet dhe efektiviteti i programit të policimit në komunitet të Policisë së Shtetit

blank image

Studime

Studimi i opinionit publik

blank image

Studime

Ndërgjegjësimi dhe njohja e sistemit të sigurimeve shoqërore

blank image

Studime

Ndikimi i mesazheve shëndetësore për gratë shtatzëna përmes një serie të shpërndarjes së informacionit dhe aktivitete ndërgjegjësimi me fletëpalosje, postera dhe PR tjera Materiale

blank image

Planifikimi familjar i Shqipërisë