NA NDIQNI:

Team

Home Team

Team In List View

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Dr. Emanuela Ismaili

Kordinatore e Kërkimit Shkencor në Insitutin e Studimeve të Opinionit Publik (ISOP).Lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës

Read More
Dr. Miranda Spahiu (Hysa)

Kërkuese shkencore dhe analizuese të dhënash pranë Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP) Lektore pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës.

Read More
Prof. Dr. Edmond Dragoti

Drejtor Ekzekutiv

Drejtor Ekzekutiv i Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP) Lektor pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave Sociale me përvojë 30 vjeçare në fushën e psikologjisë sociale dhe kërkimit shkencor social.

Read More
Prof.Asoc.Dr.Daniela Kalaja

Kërkuese shkencore pranë Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP) me kohë të pjesshme. Lektore pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës që prej vitit 2008.

Read More
Prof. Asoc. Dr. Fiona Todhri

Koordinatore e kërkimit shkencor pranë Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP). Lektore dhe kërkuese shkencore pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave Sociale.

Read More
Dr. Eris Dhamo

Kërkuese shkencore dhe analizuese të dhënash pranë Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP). Lektore dhe kërkuese shkencore pranë Universitetit të Tiranës.

Read More

Quick Contact

Need Help?

Please Feel Free To Contact Us. We Will Get Back To You With 1-2 Business Days.

info@example.com
(888) 123-4567

Download

Company White Paper
1.30 MB

Company Media Kit
1.22 MB