NA NDIQNI:

Mirëserdhët

Përmirësimi i Praktikave Gjithpërfshirës në Shkolla, i cili zbatohet nga Instituti i Studimit të Opionit Publik me mbështetjen e UNICEF, është një projekt i cili synon  të identifikojë boshllëqet që pengojnë pjesëmarrjen e fëmijëve të margjinalizuar në arsimin gjithëpërfshirës; dhe te adresojë mungesën e njohurive dhe kapaciteteve të aktorëve brenda dhe jashtë mjedisit shkollor përmes krijimit të mjeteve për zhvillimin e këtyre kapaciteteve bazuar në një metodologji të arsimit gjithëpërfshirës të hartuar nga UNICEF dhe miratuar nga MASR.  Ky projekt shtrihet në 4 rrethe të Shqipërisë (Berati, Durrësi, Tirana dhe Korca) në 20 shkolla.

Na kontaktoni  (+355) 42 25 93 98

Mentorimi në shkolla

Separator-Image-White

Disktutime dhe reflektime mbi arsimin gjithëpërfshirës
Disktutime dhe reflektime mbi arsimin gjithëpërfshirës

Më shumë
Vlerësimi i nevojave dhe burimeve të shkollës
Vlerësimi i nevojave dhe burimeve të shkollës

Më shumë
Plani i punës për shkollat e projektit të arsimit gjithëpërfshirës
Plani i punës për shkollat e projektit të arsimit gjithëpërfshirës

Më shumë

Përballimi i sfidave të arsimit gjithëpërfshirës në Shqipëri

Arsimi gjithëpërfshirës nënkupton nxënës të ndryshëm dhe të veçantë që mësojnë së bashku në të njëjtën klasë. Sistemet gjithëpërfshirëse ofrojnë një arsim më cilësor për të gjithë fëmijët dhe janë instrumentalë përsa i përket ndryshimit të qëndrimeve diskriminuese.
Sipas UNICEF (2015), arsimi gjithëpërfshirës është përgjigje ndaj nevojave të nxënësve dhe jetës së tyre. Prandaj, Arsimi Gjithëpërfshirës nuk ka të bëjë me faktin për t’u mësuar nxënësve të përballen me sistemin arsimor jo-reagues. Arsimi Gjithëpërfshirës është mjeti sipas të cilit metodat e mësimdhënies, kurrikula, mbështetja për stafin dhe pedagogjinë përshtaten ndaj të nxënit për të GJITHË nxënësit, duke përfshirë ata nxënës të cilët sistemet tradicionale nuk kanë mundur t’i mbulojnë…

Filter:AllOpenResolvedClosedUnanswered
You do not have permission to view questions